Friday, 19/07/2019 - 15:52|
Lịch tuần 17 (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2104)

Lịch tuần 17 (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2104)

Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần dự Thứ 2 15/12 7h30 Tiết 1: Kiểm tra HKI môn Công nghệ 6, 7, 9 GVBM, học sinh 6, 7, 9   9h30 Tiết 3: Kiểm tra HKI môn Lịch sử 6, 7, 9 GVBM, học sinh 6, 7, 9   9h30 Hội nghị triển khai công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ...
Lịch thi học kì I năm học 2014 - 2015

Lịch thi học kì I năm học 2014 - 2015

Thø, ngµy TiÕt M«n Khèi líp   12/12/2014 Kiểm tra các môn Họa, Nhạc, TD theo TKB. Ôn tập các môn văn hóa. Thứ sáu: 12/12/2014 Thứ bảy: 13/12/2014 Thứ bảy: 13/12/2014 4 Sáng (SH) 5 Sáng (SH) 5 Chiều (SH) GDCD GDCD GDCD 6, 7 9 8 Thứ Hai: 15/12/2014 1 Sáng (CC) 3 Sáng 4 Chiều 5 Chiều Công nghệ Lịch sử ...
Lịch công tác tuần 15 (1/12 - 8/12/2014)

Lịch công tác tuần 15 (1/12 - 8/12/2014)

Thứ ngày Thời gian Địa điểm Nội dung công việc Thứ 2 1/12 7h30 THCS Nam Trung Yên - Khai mạc Hội  thi Giáo viên dạy giỏi cấp quận các mônNgữ văn; Địa lý; Thể dục             15h30 THCS Lê Quý Đôn - Họp HĐSP tháng 12/2014                           Thứ 3 2/12 8h00 TT BDCT - Học trung cấp l‎í luận ...
Kế hoạch tổ chức Tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện bằng tiếng Anh”  English Speaking Contest through Stories  cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở quận Cầu Giấy  năm học 2014-2015

Kế hoạch tổ chức Tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện bằng tiếng Anh” English Speaking Contest through Stories cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở quận Cầu Giấy năm học 2014-2015

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 27/KH-PGD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   Cầu Giấy, ngày 10 tháng 11 năm  2014   KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Kể chuyện bằng tiếng Anh” English Speaking Contest through Stories cho học sinh ...
Kế hoạch tổ chứcNgày hội công nghệ thông tin Ngành giáo dục Cầu Giấy lần thứ II năm 2014

Kế hoạch tổ chứcNgày hội công nghệ thông tin Ngành giáo dục Cầu Giấy lần thứ II năm 2014

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Số: 25 /KH-PGD   Cầu Giấy, ngày 23  tháng 10  năm 2014  KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT Cầu Giấy lần thứ II- Căn cứ văn bản số 10007 ngày ...