Friday, 20/09/2019 - 23:46|
Lịch tuần 17 (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2104)

Lịch tuần 17 (từ ngày 15/12 đến ngày 21/12/2104)

Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần dự Thứ 2 15/12 7h30 Tiết 1: Kiểm tra HKI môn Công nghệ 6, 7, 9 GVBM, học sinh 6, 7, 9   9h30 Tiết 3: Kiểm tra HKI môn Lịch sử 6, 7, 9 GVBM, học sinh 6, 7, 9   9h30 Hội nghị triển khai công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ...