Sunday, 26/06/2022 - 08:38|
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (thực hiện từ 17/03/2014)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (thực hiện từ 17/03/2014)

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 7 HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2013 - 2014 Thực hiện từ ngày 17.03.2014                     7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H 7I 7K   Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO     2 VAN-Thúy TOAN-ThuPhương SINH-QuyênS VAN-C.Trung ...
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (thực hiện từ 17/03/2014)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (thực hiện từ 17/03/2014)

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 9 HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2013 - 2014 Thực hiện từ ngày 17.03.2014                     9A 9B 9C 9D 9E 9G 9H 9I 9K   Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO     2 TOAN-NgHươngT VAN-TrHương VAN-Đ.Liên TOAN-Huyền ...
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (thực hiện từ 17/03/2014)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (thực hiện từ 17/03/2014)

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG - KHỐI 8 HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2013 - 2014 Thực hiện từ ngày 17.03.2014                     8A 8B 8C 8D 8E 8G 8H 8I 8K 8P Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO   2 TOAN-Thanh DIA-ThủyĐ TOAN-K.Vân ...