Sunday, 26/06/2022 - 09:54|
 • Nguyễn Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Cử nhân sư phạm chính quy
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Quý Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Trình độ:
   Cử nhân sư phạm chính quy
  • Điện thoại:
  • Email:
   quyhuong8586.gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Kim Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   lekimanhpgd caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: